loading

Polityka prywatności

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w ramach przepisów ustawowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie korzystania z oferowanych przez nas stron internetowych.

Nie dotyczy to stron internetowych innych usługodawców, do których odsyłamy jedynie poprzez odnośnik.

Korzystając z naszych stron internetowych, pozostają Państwo anonimowi, o ile nie przekazują nam Państwo dobrowolnie danych osobowych.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach serwisu.

Podane przez Ciebie dane będziemy traktować jako ściśle poufne.

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku przesyłania danych przez Internet zawsze istnieje ryzyko, że osoby trzecie przyjmą do wiadomości lub sfałszują Twoje dane.

Jeśli o to od nas poprosisz, udostępnimy Ci zapisane na Twój temat dane lub je usuniemy.

W przypadku chęci poprawienia, usunięcia lub przejrzenia danych wystarczy pismo na adres podany w nadruku.

W ramach powiadamiania naszych klientów o nowościach produktowych itp. będziemy wysyłać do Państwa wiadomości e-mail tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo swój adres e-mail.

Login Account

Already a TruSmile Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.